İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

İç Mimari; her çeşit binanın; istek ve olanaklara göre, plan ve projelerinin hazırlanması, eldeki malzemelere uygun olarak iç mekânın düzenlenmesi, mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ve binanın iç dizaynının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapılan bir programdır. Bölümümüz akademik faaliyetlerine henüz başlamamıştır.

Amaçları:

* Öğrencilerin yaratıcılıkları geliştirilerek, alanlarında güçlü bir tasarımcı olmaları için bilimsel düşünme ve üretme alışkanlıkları kazandırılması, * Yaşanabilir ortamlar yaratılmasına yön verecek politikaları saptayarak, bunların uygulanmasında ve denetlenmesinde önderlik edecek, sistemli bir düşünme bilinci oluşturulması, * Birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıkları özel ve genel tüm çevre ve mobilyaların tasarımlanması doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum, kişisel yetenekleriyle tasarımlama yönlerinin geliştirilmesi,

* Tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi iç mimari yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanılmasının sağlanması, 

* İç Mimari problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, sistem, ürün ve yöntem seçebilen, tasarlayabilen ve bunları kaynakların ve doğanın korunması ve kaliteli üretim öngörüsü ile ekonomik temelleri olan projelere dönüştürebilme yetisinin kazandırılması,, * Hayat boyu öğrenme felsefesi ile İç Mimari alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edip, bu gelişmeleri toplum ve insanlık çıkarlarını mesleki etik kurallarından ayrılmadan çalıştığı kuruma yansıtma misyonuna sahip bireylerin yetiştirilmesi, 

* Farklı ölçeklerdeki mekânı oluşturan ve dönüştüren, süreçleri, araçları ve bunların olası sonuçlarını ülke kültürü ve gerçekleri göz önünde tutularak; çevreye duyarlı yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan bireylerin yetiştirilmesi * Mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşmuş, çağdaş ve toplumsal gelişmeleri takip eden, yorumlayan, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın bireylerin yetiştirilmesi 

* İç Mimarlık Bölümü öğrencilerine, hem özellikle deprem gibi doğal olguların yapılı çevrede yarattığı zarara ilişkin çevresel farkındalığı, hem de günümüz toplumlarının sorunlarına ilişkin kültürel duyarlılığı içeren bir etik bilinç vermeyi ve bu bilincin yapılı çevrenin tasarımında somut olarak ifadesine yönelik bir eğitim ortamının sağlanmasına yönelik bireylerin yetiştirilmesi amaçlamaktadır.

İLETİŞİm

Telefon: +90 236 201 10 00  Dahili İç Hat : 8512

E-Posta: gsf@cbu.edu.tr

Faks: +90 236 237 71 14

Yerleşke Adresi:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Halil Erdoğan Cad. Ahmet Bedevi Mah. İstasyon Mevkii (Eski Rektörlük Binası)
Şehzadeler / MANİSA 45040 TÜRKİYE

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik