GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

Grafik tasarım, iletilmek istenen bir mesajın eldeki objeler kullanılarak belirli bir düzen içinde birleştirilip iletilmek istenen kişiye ulaştırmaya hazır hale getirilmesidir. Bir başka tanıma göre; bir mesajı iletmek, bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.

Bölümümüz akademik faaliyetlerine henüz başlamamıştır.

Amaçları:

  • Grafik tasarım alanına giren konularda, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip bireyler yetiştirmek,
  • Profesyonel bir bakış açısına sahip, estetik düzeyi yüksek grafik tasarımlar yapabilen ve toplumun estetik beğenisini yükseltecek tasarımcılar yetiştirmektir.
  • Öğrencilerimize grafik tasarım konularında gerekli olan temel bilgi, beceri ve deneyim kazandırmak,
  • Görsel algılama ve düşüncenin geliştirilmesi, mesleğe ilişkin bilgi, ilke, kavram ve yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İLETİŞİm

Telefon: +90 236 201 10 00  Dahili İç Hat : 8512

E-Posta: gsf@cbu.edu.tr

Faks: +90 236 237 71 14

Yerleşke Adresi:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Halil Erdoğan Cad. Ahmet Bedevi Mah. İstasyon Mevkii (Eski Rektörlük Binası)
Şehzadeler / MANİSA 45040 TÜRKİYE

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik