DUYURULAR

HABERLER
v

TANITIM

FAKÜLTENİN AMAÇLARI:

Çağımız, ağırsanayi yatırımlarının aşıldığı, küçük ama yüksek teknolojiye dayalı, süreklideğişen, yenilenen ve çok çabuk tüketilen postmodern tasarımlar kullanan özgünüretimler ve firmalar çağıdır. Bilgi teknolojisindeki akıl almaz gelişmeler vebu teknolojilerin tüm tasarım dallarında yaratıcı bir şekilde kullanılması veçağın insanın olağanüstü farklı zevk ve beğeni skalası, günlük yaşamın ayrılmazbir parçası olan ürünlerin ve yaratıcı düşüncenin tasarımını da büyük ölçüdeetkileyecektir. Yığınsal tasarımlar ve üretimler yerine, daha kişisel vebiricik (uniqe) tasarımlar ve bu tasarımlara dayalı orijinal üretimler ön planaçıkmaktadır. Yani giderek tasarım, üretimin en önemli belirleyicisi halinegelmektedir.

Çağımız insanıgünlük yaşamında kullandığı ürünleri eskisi gibi sadece dayanıklılığı veişlevselliği açısından değerlendirip satın almamakta, üzerinde, bürosunda ya daişyerinde ortam ile nasıl uyum sağlayacağı, tasarımlarının orijinalliği vekendi kişiliği ile sağlayacağı uyum açısından da değerlendirerek satınalmaktadır. Hatta görsel ve tasarıma dayalı kaygılar öncelik kazanmaktadır.Yani çağımız giderek bir tasarım çağına dönüşmektedir. Böylesine hızla gelişenve yaygınlaşan tasarım çağında, çağdaş tasarım eğitimi Batı’da üniversitelerinen yeni ve en ayrılmaz parçaları haline gelmiştir.

Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösterendallarda sanatçı yetiştirilmesi, sanatsal yapının evrensel değerler veboyutlara getirilmesi, sanatın ve buna bağlı olarak yüksek kadrolarınınoluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgilibireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Amaç, eğitim alan kişinin bu süreboyunca, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmak, sezgilerini geliştirmek, araştırmayöntemleri uygulamak, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içerenbilimsel metotlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır. Bireyin, çağdaşsanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yeteneklerini yaşamıniçersindeki çeşitli alanlarda uygulamasına yön vermektir. Eğitimin amacı,sanatın estetiğini ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun yaratıcıkaygılarına cevap vermek, sanatın daha gelişmiş boyutlarına ortam sağlamak,eğitici ve sorumlu sanat anlayışı ile yetkin ve dinamik kadrolaryetiştirmektir.

İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015 - 2016

 

MEZUNİYET ÜNVANI

Programlardan mezun olacak Öğrenciler YÖK tarafından belirlenen kriterlere göre alanlarıyla ilgili unvanlar alırlar. Fakültemiz 4 yıllık bir okul olduğundan dolayı öğrencilere (Lisans) bölüm mezunu unvanı verilir. Örneğin; Geleneksel El Sanatları Bölümü mezunları; (Çini, tezhip, minyatür, hat), Grafik Tasarım mezunları (Grafik tasarımcı, Sanat Yönetmeni), Müzik Bölümü mezunları (Kompozitör, Şef, Korist, Müzik Bilimcisi, Piyano, Arp, Yaylı Çalgı, Nefesli ve Vurmalı Çalgı Sanatçısı), Mimarlık bölümü mezunları (Mimar), İç Mimarlık Bölümü mezunları ise, (İç Mimar) unvanı alırlar.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik