TANITIM


FAKÜLTENİN AMAÇLARI:

Çağımız, ağırsanayi yatırımlarının aşıldığı, küçük ama yüksek teknolojiye dayalı, sürekli değişen, yenilenen ve çok çabuk tüketilen postmodern tasarımlar kullanan özgün üretimler ve firmalar çağıdır. Bilgi teknolojisindeki akıl almaz gelişmeler vebu teknolojilerin tüm tasarım dallarında yaratıcı bir şekilde kullanılması ve çağın insanın olağanüstü farklı zevk ve beğeni skalası, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan ürünlerin ve yaratıcı düşüncenin tasarımını da büyük ölçüde etkileyecektir. Yığınsal tasarımlar ve üretimler yerine, daha kişisel vebiricik (uniqe) tasarımlar ve bu tasarımlara dayalı orijinal üretimler ön plan açıkmaktadır. Yani giderek tasarım, üretimin en önemli belirleyicisi haline gelmektedir.

Çağımız insanı günlük yaşamında kullandığı ürünleri eskisi gibi sadece dayanıklılığı veişlevselliği açısından değerlendirip satın almamakta, üzerinde, bürosunda ya daişyerinde ortam ile nasıl uyum sağlayacağı, tasarımlarının orijinalliği ve kendi kişiliği ile sağlayacağı uyum açısından da değerlendirerek satın almaktadır. Hatta görsel ve tasarıma dayalı kaygılar öncelik kazanmaktadır.Yani çağımız giderek bir tasarım çağına dönüşmektedir. Böylesine hızla gelişenve yaygınlaşan tasarım çağında, çağdaş tasarım eğitimi Batı’da üniversitelerin en yeni ve en ayrılmaz parçaları haline gelmiştir.

Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösteren dallarda sanatçı yetiştirilmesi, sanatsal yapının evrensel değerler ve boyutlara getirilmesi, sanatın ve buna bağlı olarak yüksek kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Amaç, eğitim alan kişinin bu süre boyunca, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmak, sezgilerini geliştirmek, araştırma yöntemleri uygulamak, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metotlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır. Bireyin, çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yeteneklerini yaşamın içersindeki çeşitli alanlarda uygulamasına yön vermektir. Eğitimin amacı,sanatın estetiğini ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun yaratıcı kaygılarına cevap vermek, sanatın daha gelişmiş boyutlarına ortam sağlamak,eğitici ve sorumlu sanat anlayışı ile yetkin ve dinamik kadrolar yetiştirmektir.

İLETİŞİm

Telefon: +90 236 201 10 00  Dahili İç Hat : 8512

E-Posta: gsf@cbu.edu.tr

Faks: +90 236 237 71 14

Yerleşke Adresi:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Halil Erdoğan Cad. Ahmet Bedevi Mah. İstasyon Mevkii (Eski Rektörlük Binası)
Şehzadeler / MANİSA 45040 TÜRKİYE

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik