MİMARLIK BÖLÜMÜ

Mimarlık, insanların yaşamını kolaylaştırmak için barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı; başka bir tanımlamayla, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme sanat ve bilimidir.

Bölümümüz akademik faaliyetlerine henüz başlamamıştır.

Amaçları:

  • “Bina Bilgisi”, “Yapı Bilgisi”, “Restorasyon”, “Mimarlık Tarihi” konularında bilimsel çalışma ve araştırma yapabilecek, bilimsel katkıda bulunabilecek, uygulama alanında başarılı çalışmalar yürütebilecek, * Yaşanabilir ortamlar yaratılmasına yön verecek politikaları saptayarak, bunların uygulanmasında ve denetlenmesinde önderlik edecek, sistemli bir düşünme bilincine sahip,
  • Tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mimari yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilen, * Mimari problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, sistem, ürün ve yöntem seçebilen, tasarlayabilen ve bunları kaynakların ve doğanın korunması ve kaliteli üretim öngörüsü ile ekonomik temelleri olan projelere dönüştürebilen,
  • Hayat boyu öğrenme felsefesi ile Mimari alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edip, bu gelişmeleri toplum ve insanlık çıkarlarını mesleki etik kurallarından ayrılmadan çalıştığı kuruma yansıtma misyonuna sahip,
  • Farklı ölçeklerdeki mekânı oluşturan ve dönüştüren, süreçleri, araçları ve bunların olası sonuçlarını ülke kültürü ve gerçekleri göz önünde tutularak; çevreye duyarlı yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan,
  • Disiplinler arası çalışmaya yatkın, düşünen, sorgulayan, analiz edebilen, iletişim yeteneği gelişmiş, liderlik özelliğine sahip, evrensel standartlarda uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek mesleki etiğe sahip tasarım becerisi tarihi kent yapısına duyarlı, * Mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşmuş, çağdaş ve toplumsal gelişmeleri takip eden, yorumlayan, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın,
  • Son olarak, Mimarlık Bölümü öğrencilerine hem özellikle deprem gibi doğal olguların yapılı çevrede yarattığı zarara ilişkin çevresel farkındalığı, hem de günümüz toplumlarının sorunlarına ilişkin kültürel duyarlılığı içeren bir etik bilinç vermeyi ve bu bilincin yapılı çevrenin tasarımında somut olarak ifadesine yönelik bir eğitim ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.

İLETİŞİm

Telefon: +90 236 201 10 00  Dahili İç Hat : 8512

E-Posta: gsf@cbu.edu.tr

Faks: +90 236 237 71 14

Yerleşke Adresi:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Halil Erdoğan Cad. Ahmet Bedevi Mah. İstasyon Mevkii (Eski Rektörlük Binası)
Şehzadeler / MANİSA 45040 TÜRKİYE

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik